Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

IV Kongres Mediacji Międzynarodowych – 29 listopada 2019

miejsce: Wrocław, Sala Złota – ul. Metalowców 25

Oficjalny program:

9:30-10:00 – wstęp do paneli przy pachnącej kawie

10:00-11:30 – Nobliści-Mediatorzy – dr Dariusz Juruś Uniwersytet Śląski

11:45-13:15 – Polskie źródła mediacji – prof. Sławomir Sprawski Uniwersytet Jagielloński

14:00-15:30 – Polacy dla pokoju na świecie

15:30-16:30 – Salamina 2020 – rejs Marka Szurawskiego i wyprawa BCC – Marek Szurawski, Krzysztof Mojzych

Okrągły Stół Organizacji Mediatorów – Elżbieta Kaliszan [Stowarzyszenie Mediatorów Polskich], Katarzyna Jałowiecka, Mirosław Urbaczewski [Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Stałych], Anna Ficek [Fundacja „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”] Andrzej Miś [Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych] Damian W.Dudała [Dom Mediacji we Wrocławiu], Jerzy Śliwa [Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów]