Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

Mediatorzy CAM Rzeszów

PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Sylwia Pelc dr Sylwia Pelc Rzeszów Dr nauk humanistycznych, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji, mediator od 2011 roku, wykładowca akademicki. GRC Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
2 Ewa Różańska Ewa Różańska Rzeszów Mgr zarządzania zasobami ludzkimi, przedsiębiorca, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu 10-lat doświadczeń współpracy z przedsiębiorcami; szkolenie Szkoła Dialogu, szkolenie z mediacji gospodarczych. GRC
3 Ilona Dzido Ilona Dzido Biłgoraj Mgr prawa KUL Lublin; studia podyplomowe ,,Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe KUL Lublin; studia podyplomowe ,,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie UMCS Lublin, Szkoła Dialogu. GRC
4 Anna Ficek Anna Ficek Rzeszów/ Kraków Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie, Prezes Zarządu Fundacji ,,Unia Regionalnych Centrów Mediacji''; mediator, trener mediacji. GRC Fundacja "Unia Regionalnych Centrów Mediacji"
5 Marzena Sochacka-Łach Marzena Sochacka-Łach Rzeszów/ Przemyśl Mgr - absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; mediator, pracownik socjalny, specjalista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pracownik Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. GC Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu
6 Katarzyna Jałowiecka-Misiaczek Katarzyna Jałowiecka-Misiaczek Kraków Mediator, terapeuta pedagogiczny, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. GC Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
7 Waldemar Wierzycki Waldemar Wierzycki Jaworzno Mgr ekonomii, trener, dyrektor spółki, mediator w sprawach: cywilnych, gospodarczych, transgranicznych i międzynarodowych; spory zbiorowe; były obserwator i negocjator International Human Rights Commission, inwestor, ekspert z branży nieruchomości; absolwent: Uniwerystet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, The George Washington School of Bisiness w Washington-Zarządzanie Projektami; Certified Commercial Investment Member Institute w Chicago-Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
8 Honorata Elińska Honorata Elińska Przemyśl Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, specjalista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu. GRC Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu
9 Katarzyna Mach Rzeszów Pedagog, neurologopeda. GRC
10 Danuta Świętoniowska Łańcut Nauczyciel, pedagog, studia wyższe magisterskie - historia; studia podyplomowe - geografia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie. RC
11 Elżbieta Kiszka Dynów Ukończone studia wyższe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie; nauczyciel, pedagog Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie; studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. RC
12 Jerzy Śliwa Jerzy Śliwa Rzeszów/ Kraków Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Honorata Elińska Honorata Elińska Przemyśl Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu, specjalista w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Przemyślu. GRC
2 Maria Gajewska Maria Gajewska Jarosław Mgr, nauczyciel; Członek Stowarzyszenia Podkarpackie Centrum Mediacji. GRC Stowarzyszenie Podkarpackie Centrum Mediacji
3 Sylwia Pelc dr Sylwia Pelc Rzeszów/ Łańcut Dr nauk humanistycznych, Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Prezes Centrum Arbiytrażu i Mediacji, mediator od 2011 roku, wykładowca akademicki. GRC Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
4 Ilona Dzido Ilona Dzido Biłgoraj Mgr prawa KUL Lublin. Studia podyplomowe: ,,Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe KUL Lublin, Studia podyplomowe ,,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie UMCS Lublin; Szkoła Dialogu. GRC
5 Marzena Sochacka-Łach Marzena Sochacka-Łach Przemyśl Mgr - absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, mediator, pracownik socjalny, specjalista w Osrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pracownik Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie. GC  
6 Jerzy Śliwa Jerzy Śliwa Rzeszów/ Kraków Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
7 Barbara Nepelska-Walicka Oleszyce Pedagog szkolny, logopeda, trener umiejętności społecznych. RC
8 Dorota Ludwiczuk   Horyniec-Zdrój Psycholog, pedagog, trener umiejętności społecznych, terapeuta neurofeedback. RC
9 Joanna Brzyska Adamówka Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; kwalifikacje do terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej.  
10 Barbara Krzaczkowska-Bryk   Lubaczów Pedagog szkolny, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych.
11 Paweł Gergont Lubaczów Mgr - nauczyciel, pedagog MOW. RC
12 Bernadeta Makara Dyrektor szkoly, trener w placówce doskonalenia nauczycieli. GRC
PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Mariusz Mazur Mariusz Mazurk Stalowa Wola Przedsiębiorca. Trener. Absolwent Szkoły Mediacji ENMA. Pełne kwalifikacje i doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji gospodarczych. Członek Rady Kongresu Mediatorów Gospodarczych. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych
2 Marcin Rybak Marcin Rybak Mielec Mgr prawa - Uniwersytet Rzeszowski, zawodowy kurator; Studia podyplomowe: „Mediacje i negocjacje z elementami psychologii” – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Szkolenia: 1. „62 Szkoła Mediacji” – Krajowe Centrum Mediacji w Warszawie, 2. „Mediacje w sprawach gospodarczych” – Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych Mediacje w sprawach: cywilne, rodzinne, karne, z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego. GRC Mediator Stały, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Stałych
3 Marta Jarosz-Midura Marta Jarosz-Midura Mielec Mgr pedagogiki KUL w Lublinie; studia podyplomowe: Public Relations - WSB we Wrocławiu, -Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii- WSIiZ w Rzeszowie; kurator zawodowy. GRC Mediator Stały, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Stałych
4 Krystian Żarów Krystian Żarów Mielec Mgr prawa, studia podyplomowe -menedżerskie, studia podyplomowe - mediacje i negocjacje z elementami psychologii, studia podyplomowe - audyt i kontrola wewnętrzna. RC  
5 Ilona Dzido Ilona Dzido Biłgoraj Mgr prawa KUL Lublin. Studia podyplomowe: ,,Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe KUL Lublin, ,,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie UMCS Lublin; Szkoła Dialogu. GRC Mediator Stały
6 Małgorzata Król   Mielec Mgr prawa - UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie; zawodowy kurator; studia podyplomowe:
- Prawo Karne Gospodarcze: specjalizacja Prawo Karne Skarbowe Uniwersytet Wrocławski; - Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii - WSIiZ w Rzeszowie; Studium Pedagogiczne Politechnika Rzeszowska.
GRC Mediator Stały
7 Łukasz Ficek   Mielec Mgr prawa, Uniwersytet Rzeszowski. Zawodowy kurator do spraw rodzinnych i nieletnich. Studia podyplomowe: Mediacje i Negocjacje z elementami psychologii - WSIiZ w Rzeszowie. GRC Mediator Stały
GRC
PEWNY MEDIATOR Lista mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie
Lp. Imię, nazwisko Zdjęcie Miejscowość Notka Specjalność Rekomendacja
1 Andrzej Brzeziński Andrzej Brzeziński Krosno/ Nowy Sącz Mediator zawodowy, Dyrektor Beskidzkiego Centrum Mediacji. Beskidzkie Centrum Mediacji
2 Marta Alicja Dragan Kot Krosno Pedagog, socjoterpeuta, doradca zawodowy, kurator społeczny, nauczyciel psychologii w szkole średniej i pomaturalnej, wykładowca metodyki nauczania, pedagog resocjalizacji. GRC
3 Iwona Ryniak-Kasprzak Iwona Ryniak-Kasprzak Sanok/ Krosno Studia podyplomowe: Integracja europejska - fundusze i przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, Mediacje i negocjaje z elementami psychologii. RC
4 Monika Malmur Bukowsko Nauczyciel historii. RC
5 Jerzy Śliwa Jerzy Śliwa Rzeszów/ Kraków Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Absolwent Helsińskiej Szkoły Praw i Wolności. GC Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych