Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

CAM Rzeszów

Dbamy o kompetencje, bo zależy nam na:
  • jakości pracy mediatorów
  • efektywności podejmowanych spraw
Działamy dla:
  • rozwoju rynku mediacji
  • budowania zaufania do instytucji mediacji i środowiska mediatorów.
Integrujemy środowisko. Tworzymy miejsce, w którym:
  • podejmujemy różnorodne działania edukacyjno-informacyjne
  • organizujemy szkolenia tematyczne/specjalistyczne, w tym doskonalące, podnoszące kompetencje mediatorów
  • organizujemy debaty i spotkania
  • zapewniamy pomoc mediacyjną na najwyższym poziomie
  • oferujemy możliwość skorzystania z superwizji
  • gromadzimy wokół ludzi z pasją, przedsiębiorczych i ceniących własny rozwój.
Współpracujemy z sądami okręgowymi i podległymi im sądami rejonowymi, gdzie prowadzimy dla sędziów warsztaty „Praktyka mediacji”. Przy podkarpackim Centrum Arbitrażu i Mediacji działają zespoły specjalistów, w tym m. in.: superwizorów, trenerów, prawników wspomagających na bieżąco wszelką działalność wynikającą zarówno z zadań projektowych, jak i pozostałych – pozaprojektowych.
Podziel się