Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

Panele dyskusyjne

Terminy i tematyka paneli dyskusyjnych:

30 listopada 2018 r.

„MASZ RADĘ DASZ RADĘ- PRAKTYCZNE STOSOWANIE MEDIACJI ADMINISTRACYJNYCH”

25 stycznia 2019 r.

„POLSKA NORMA ADR- SZANSĄ NA BUDOWANIE WSPÓŁPRACY DLA ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH”

5 marca 2019 r.

„MEDIATOR GOSPODARCZY”

19 września 2019 r.

„MEDIACJE GOSPODARCZE – TRANSAKCJE I KONTRAKTY. KOSZTY I KORZYŚCI”

Miejsce paneli dyskusyjnych

HOTEL AMBASADORSKI****

ul. Rynek 13
35-064 Rzeszów

Pliki do pobrania

zgłoszenie

Warunki udziału

O udział w panelu dyskusyjnym może się ubiegać osoba, która spełni wymagania określone poniżej:

a) zalicza się do jednej z poniższych grup zawodowych:

  •  przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych),
  • przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury),
  • środowisko mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych),
  • pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych podmiotów gospodarczych,
  • absolwenci (absolwenci studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, przedsiębiorczość i pokrewnych, a także absolwenci studiów podyplomowych z zakresu metod ADR;

b) jest zatrudniona/zaangażowana zawodowo w innej formie na terenie województwa podkarpackiego lub posiada siedzibę lub zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego,

c) złoży przynajmniej na 3 dni przed terminem panelu dyskusyjnego kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji.