Mediacje.pl - logo Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych - logo

zapytania ofertowe

Aktualne ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert: materiały gospodarcze – uzupełnienie

Zaproszenie do składania ofert: materiały eksploatacyjne

Zaproszenie do składania ofert: materiały biurowe dla uczestników dodatkowego szkolenia

Zaproszenie do składania ofert: sala szkoleniowa, catering, noclegi, dodatkowa usługa

Załącznik 1 – Oferta cenowa Załącznik nr 2 – Klauzule społeczne Załącznik nr 3 – oświadczenie potencjalnego wykonawcy o braku powiązań Załącznik nr 4 – oświadczenie potencjalnego wykonawcy Załącznik nr 5 – obowiązki informacyjne

Zapytanie ofertowe – Obsługa księgowa CAM

Załącznik 1 – formularz ofertowy – doświadczenie zawodowe Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Załącznik nr 3 – oświadczenie potencjalnego wykonawcy

Archiwum – zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe – materiały ekploatacyjne

Zapytanie ofertowe w sprawie zapewnienie sali szkoleniowej, cateringu w postaci przerwy kawowej, obiadu, kolacji oraz noclegów dla uczestników szkoleń CAM Zał 1 oferta cenowa zał 2 klauzule społeczne Zał 3 o braku powiązań Zał 4 oświadczenia Zał 5 obowiązek informacyjny
Wyłonienie kadry trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń
Wydruk podręczników
Obsługa Prawna CAM Zapytanie ofertowe – opracowanie aplikacji i www CAM RZESZÓW Zapytanie ofertowe – opracowanie dokumentacji CAM RZESZÓW
Zapytanie ofertowe na sprzęt elektroniczny Zapytanie ofertowe dekoracje Zapytanie ofertowe materiały biurowe i gospodarcze Zapytanie ofertowe meble
na meble – zamówienie uzupełniające Zapytanie ofertowe – meble

Dostosowanie pomieszczeń Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie do standardów funkcjonowania


Zapytanie ofertowe materiały biurowe i gospodarcze Zapytanie ofertowe na sprzęt elektroniczny
Podziel się